joi, 13 martie 2014

PRIETENUL LA NEVOIE SE CUNOASTE-LECTIE DESCHISA 13.03.2014

Proiect de activitate integrată
propunător : prof.înv.primar Adam Diana


CLASA: Pregatitoare E;
ŞCOALA GIMNAZIALĂ :  B.P Hasdeu
OBIECTUL: CLR;
OBIECTE INTEGRATE: MEM
                                        MM
                                         AV
TEMA: Prietenia;
SUBTEMA: „Cei trei prieteni”;
SUPORT DE TEXT: „Cei trei prieteni”- poveste populară;
TIPUL LECŢIEI:  formare de priceperi şi deprinderi
FORMA DE  REALIZARE: activitate integrată;
TIMP ALOCAT:  -35 min. activitate propriu-zisă;
                            -15min. activităţi recreative;
SCOP: - participarea şi implicarea activă în vederea stimulării comunicării;
       - dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
             - educarea  în spiritul prieteniei;
COMPETENŢE GENERALE:
         CLR: 1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
                   2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;
         MEM:1.Recunoaşterea şi utilizarea numerelor în calcule elementare;
                   5.Sortarea şi reprezentarea de date în scopul rezolvării de probleme;
         MM: 2.Redarea repertoriului de cântece pentru copii cu mijloace   interpretative                                                                                   specifice vârstei;
        AV: 2.Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse;
COMPETENŢE SPECIFICE:
        CLR: 1.1 Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
                 1.2 Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt rostit clar şi rar;
                 1.5 Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute;
                 2.3 Participarea la dialoguri scurte în situaţii de comunicare uzuale;
                 2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea unei idei în contexte cunoscute;MEM:1.1 Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10;
            1.2. Compararea cardinalelor unor mulţimi având cel mult 10 obiecte;
            5.1 Sortarea/clasificarea pe baza unui criteriu dat;

        MM: 2.1 Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text;

        AV:  2.3 Realizarea de aplicaţii /compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct;
TIPUL DE ACTIVITATE: frontală, individuală;
METODE ŞI PROCEDEE:  dramatizarea, predicţia, conversaţia euristică,exerciţiul; euritmia; turul galeriei;
MATERIALE DIDACTICE: CD-player; CD-uri,video-proiector,laptop, fişe de lucru, creioane colorate, textul poveştii;
Bibliografie :
1.     Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S. , 2012.

 ANEXA 1

Fluturaşul meuMălina Olinescu
Soarele a răsărit
În poiana cu pitici,
Fluturaşul s-a trezit
S-a trezit din somn.

Refren:
Sus, sus, tot mai sus
Zboară fluturaşul meu,
Sus, sus, tot mai sus
Fluturaşul meu.

Păsările i-au urat
„Bună dimineaţa!”,
Fluturaşul colorat
S-a trezit din somn.

Refren:
Sus, sus, tot mai sus
Zboară fluturaşul meu,
Sus, sus, tot mai sus
Fluturaşul meu.

El dansează printre flori
Printre florile de mac,
Fluturaşul colorat
S-a trezit din somn.

Refren:
Sus, sus, tot mai sus
Zboară fluturaşul meu
Sus, sus, tot mai sus
Fluturaşul meu.

Sus, sus, tot mai sus
Zboară fluturaşul meu
Sus, sus, tot mai sus
Fluturaşul meu.
2 comentarii: