vineri, 30 august 2013

EMILIA DABU - PLATFORMĂ – PROGRAM Alegeri pentru USR Filiala Dobrogea- 28 sept. 2013


          
EMILIA DABU  -    PLATFORMĂ – PROGRAM

                                        Alegeri pentru USR Filiala Dobrogea- 28 sept. 2013

Subsemnata Emilia Dabu, membru al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Dobrogea, din anul 1998, mă înscriu în competiţia pentru preşedinţia USR - Filiala Dobrogea din data de 28 septembrie, de la ora 11.00 a.c., venind în faţa dvs. cu o PLATFORMĂ - PROGRAM care propune, un set de acţiuni palpabile (unele măsurabile la sfârştul mandatului meu),  precum şi priorităţi majore de acţiune care să facă din Uniunea Scriitorilor Filiala Dobrogea,  o  organizaţie cunoscută şi apreciată la adevărata ei valoare.
Uniunea Scriitorilor din România - FILIALA DOBROGEA a fost şi este marcată de o criză profundă, fapt recunoscut în Raportul de activitate pe anii 2009-2013, de către preşedintele USR, Nicolae Manolescu, care şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la filiala dobrogeană, incluzând-o în seria exemplelor negative, printre „filialele care n-au avut, practic, nicio activitate, cum ar fi cele de la Constanţa şi Chişinău”.                                      
Putem înlătura această imagine, doar dacă ne vom implica în adoptarea unor măsuri care să pună în mişcare filiala şi să susţinem ferm o nouă viziune: un angajament total al preşedintelui de filială, dublat de performanţă maximă, printr-o comunicare deschisă, bazată pe principiul transparenţei în luarea tuturor deciziilor !
După cum se ştie, sunt realizatoarea unor proiecte culturale în Mangalia care s-au bucurat de succes mediatic şi de prezenţa unor scriitori valoroşi din Dobrogea şi din ţară. De asemenea, sunt autoarea unor volume de poezie şi editorului revistelor si antologiilor culturale „Solteris” etc.
 Dintre obiectivele proiectului meu de a îmbunătăţi activitatea USR - Filiala Dobrogea, care trebuie să redevină o filială vie şi respectată la nivel local şi naţional, îmi propun următoarele:
·               să fac o analiză a situaţiei actuale a filialei şi perspectiva acesteia,
·              să realizez raportul activităţii filialei, după fiecare an de mandat în cadrul adunărilor scriitorilor, pe care îl voi face cunoscut, fie prin poşta electronică, fie prin poşta obişnuită, fiecărui membru al filialei;
·               să afişez pe site-ul filialei toate informaţiile referitoare la: programul de lucru, activităţile
literare periodice şi modul cum sunt cheltuiţi banii instituţiei, pentru ca fiecare membru să cunoască destinaţia lor, să cunoască criteriile de selecţie şi modalitatea de acordare a premiilor,  modul de acceptare sau de respingere a dosarelor pentru admiterea ca membru.;
·                    îmbunătăţesc imaginea şi statutului scriitorului în cetate,  manifestând deschidere faţă   de propunerile şi sugestiile membrilor;
·                     prezentarea manuscriselor şi a cărţilor pregătite pentru publicare se va face în cadrul unor întâlniri periodice de lucru, atât la Tulcea cât şi la Constanţa;
·                     promovarea tinerelor talente, încurajarea acestora, care este de mare valoare, cunoaşterea nevoilor acestora;
·                     primirea de noi membri, astfel încât să nu existe pericolul desfiinţării filialei, va face parte din acest program cultural şi managerial al candidaturii mele;
·                       prioritate nr.1 – obţinerea unui spaţiu pentru filială, care nu are un sediu reprezentativ, în urma dialogului şi parteneriatului cu autoritaţile locale;
·                       relaţia permanentă cu mass-media locală şi naţională, se va realiza prin conferinţe de presă periodice şi comunicate;
·                       voi iniţia programe de contacte permanente cu membrii, pentru ajutorare şi susţinere, a celor aflaţi în dificultate, dacă e nevoie printr-un fond  de ajutor reciproc;
·                       voi susţine realizarea de turnee literare între filialele USR din România, lansări reciproce de carte, dar şi schimburi culturale mai intense cu scriitorii din alte ţări;
·                       voi susţine o campanie de sensibilizare a autorităţilor locale dar şi a factorilor politici de la nivel central în vederea susţinerii culturii, a cărţii în general, a promovării scriitorilor români;
·                       alcătuirea unor proiecte pentru atragerea de fonduri europene, precum şi din AFCN  pentru nevoile USR, va fi o preocupare majoră în calitate de reprezentant al scriitorilor dobrogeni;
·                       comemorările scriitorilor se vor face în cadrul Filialei prin diverse manifestări dar şi lobby la autorităţile locale astfel încât aceste nume să nu fie date uitării;  voi propune a se da denumirea acestora, când este cazul, unor străzi, lăcaşuri de cultură, săli de expoziţie;
·                       voi încuraja, prin parteneriate cu şcolile, colegiile şi facultăţile constănţene organizarea unor lansări de carte şi alte activităţi culturale, sub egida USR Filiala Dobrogea  care să dezvolte interesul tinerilor pentru limba română şi pentru literatură;
·                       voi organiza  concursuri literare anuale sau la doi ani pentru promovarea scrierilor valoroase;
·                       voi iniţia un mult dorit cenaclu literar şi editarea unor antologii ale membrilor filialei, dorinţă mai veche a multor colegi scriitori, atât de râvnită ca manifestare;
·                       voi susţine organizarea de activităţi culturale în comun cu asociaţiile artiştilor plastici şi ale muzicienilor (cum ar fi, de pildă, seri de poezie, muzică şi expoziţii de pictură), pentru a stabili în comun strategia culturală a judeţului Constanţa.
Acestea  sunt direcţiile în care îmi propun să acţionez, în mandatul meu, în cazul în care voi primi sprijinul colegilor şi nu în ultimul rând printr-o echipă cu viziuni europene. Îmi doresc astfel ca filială să redevină o forţă culturală, o filială vie şi respectată,  puternică pe plan local şi naţional. Ceea ce am enumerat sunt valorile pe care vă asigur că le voi cultiva, indiferent care va fi opţiunea membrilor filialei, la alegerile din luna septembrie a.c.

                                          Cu deosebită stimă, EMILIA DABU