luni, 19 ianuarie 2009

despre dascali


„A creşte copii e un lucru riscant,

căci reuşita depinde de multă trudă şi grijă,

iar nereuşita întrece orice altă durere“.

- Democrit

Psihologia educaţiei şi pedagogia generală îl încurajează pe profesor să reflecteze asupra rolului său în procesul educativ. Un model construit de cercetătorii americani (Gallagher, 1994) distinge trei roluri posibile ale profesorului, care sunt totodată şi abordări diferite ale acţiunii pedagogice:

& -Abordarea executivă propune un profesor prin excelenţă executor. Profesorul se preocupă în mod special de punerea în aplicare a obiectivelor didactice, slujindu-se de cele mai eficiente metode. În plus, el urmăreşte să evalueze efectele intervenţiilor sale şi le ia în seamă atunci cănd proiectează interacţiunile viitoare cu elevii.

& -Din perspectiva abordării terapeutice, profesorul este o persoană empatică ce se îngrijeşte cu prioritate de problemele emoţionale şi motivaţionale ale elevilor. Stima de sine, sentimentul eficienţei personale, acceptarea de către grup sunt socotite condiţii esenţiale ale participării eficiente în şcoală.

& -Abordarea eliberaţionostă îl concepe pe profesor ca un eliberator al minţii elevilor, ca un factor activ în dezvoltarea armonioasă, cognitivă şi morală, a elevilor.

Rolul de profesor presupune argumentarea într-un păienjeniş de grupuri de referinţă care pun profesorului cerinţe diferenţiate: el reprezintă autoritatea publică, ca reprezentant al statului, transmiţător de cunoştinţe şi educator, evaluator al elevilor, partenerul părinţilor în sarcina educativă, membru în colectivul şcolii, coleg. Profesiunea de educator este -fără îndoială- încărcată de tensiune. Pentru a putea răspunde răspunde atâtor cerinţe şi articula oferta sa comportamentală unor solicitări diverse, el trebuie să aibă conştiinţa misiunii sale, are obligaţia de a observa şi evalua, disponibilitatea de a primi sugestii, aptitudinea de a organiza şi regiza procesul de instruire

Personalitatea cadrului didactic (educatoare, învăţător, profesor), din orice perspectivă ar fi abordată, rămâne una dintre cele mai distincte din punct de vedere al caracteristicilor specifice, datorită rolului atât de însemnat pe care îl are în viaţa copilului. Raportul de interdependenţă dintre personalitate şi activitatea didactică, educaţie în general, devine fundamental în scopul optimizării acestor activităţi şi a evidenţierii impactului personalităţii cadrelor didactice asupra elevilor în procesul de învăţământ.

Cu drag,

Diana Adam

PROFESORII

de Ilorian Păunoiu

Ingeri camuflaţi
îmbrăcaţi lumeşte
merg zâmbind pe stradă
vorbesc româneşte

au chipuri diferite
aura discretă
însă pe sub unghii
toţi au praf de cretă.